Hizmetlerimiz

Başlıca Hizmetlerimiz Arasında

 • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Uygulamaları
 • İhracat Rejimi Uygulamaları
 • Transit Rejimi Uygulamaları
 • Gümrük Antrepo Rejimi İşlemleri
 • Dış Ticarette Standardizasyon Uygulamaları
 • Geçici İthalat Rejimi Uygulamaları
 • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Tespiti
 • Dahilde İşleme Rejimi Uygulamaları
 • Hariçti İşleme Rejimi Uygulamaları
 • ATA karnesi İşlemleri
 • Devir işlemleri
 • Kontrol Belgesi İşlemleri
 • Serbest Bölge Uygulamaları
 • Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri
 • Bağlayıcı Tarife İşlemleri
 • Garanti Belgesi ve Muafiyet İşlemleri
 • İl Tarım ve Zirai Karantina İşlem Takip
 • TSE
 • Posta, Kargo işlemleri
 • Muafiyet ve İstisna Uygulamaları
 • Fuar, Sergi Uygulamaları
 • Kota ve Gözetim Uygulamaları
 • Danışmanlık

Yer Almaktadır...