Size Hizmet Verebilmemiz İçin ihtiyacımız Olan Belgeler:

  • Vergi Dairesi Yazısı (aslı veya noter onaylı sureti 1 adet )
  • Faaliyet Belgesi (aslı veya noter onaylı sureti 1 adet)
  • Ticaret Sicil Gazetesi (aslı veya noter onaylı sureti 1 adet)
  • Vekaletname (Noter tasdikli aslı - 1 adet)
  • İmza Sirküleri (aslı veya noter onaylı sureti 1 adet )
  • Nüfus Cüzdanı Sureti ( Noter onaylı 1 adet)
  • Firma kaşesi ( 1 adet)

Firmanız Gümrük Sistemine Kayıtlı İse Sadece Vekaletname Çıkarmanız Yeterlidir.

Vekalet Örneğini İndirmek İçin Tıklayınız